ارزش‌گذاری دارایی‌ها

ارزش گذاری دارایی ها

دارایی‌ها و اموال بیمه شده باید ارزش‌گذاری شوند تا اطمینان حاصل شود که پوشش کافی از شرکت بیمه دریافت می‌شود. دارایی‌ها می توانند شامل دارایی‌های مهندسی، خرید و تولید باشند. بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه کمک به بیمه‌گران و بازرسان خسارت در فرآیند ارزشیابی هزینه‌های بازسازی پس از خسارت، ما یک رویکرد منحصر به فرد برای ارزشیابی انواع دارایی‌ها از جمله ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر اموال ایجاد کرده‌ایم. ما در تعیین ارزش هرچیزی بسیار موفق عمل کرده‌ایم. پس از ارزش‌گذاری نیز گزارش‌های دقیق و جامعی را که با شواهد علمی و تجاری پشتیبانی می‌شود، ارائه می‌دهیم. هنگام ارزش‌گذاری، باید ارزش واقعی اموال برآورد شود تا بیمه‌گر از ارزش فعلی آن مطلع شود. علاوه بر این ارزش جایگزینی اموال نیز باید برآورد شود تا بیمه گر در زمان خسارت کمترین میزان ضرر را متحمل شود.