پروژه ها


 
Slide 1
پالایشگاه گاز
خانگیران
Slide 2
پالایشگاه گاز
بیدبلند
Slide 3
پالایشگاه گاز
ایلام
Slide 4
پالایشگاه گاز
مسجد سلیمان
Slide 5
میدان نفتی
سعادت آباد
Slide 6
میدان نفتی
آزادگان جنوبی
Slide 7
شرکت پلیمر آریا ساسول
Slide 8
صندوق بازنشستگی صنعت نفت
Slide 9
صندوق بازنشستگی کشوری
Slide 10
شرکت ملی گاز ایران
Slide 11
میدان نفتی
مسجد سلیمان
previous arrow
next arrow
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
previous arrow
next arrow