سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

ریسک سازمان به مسؤلیت‌ها و خطراتی اشاره دارد که سازمان‎ها با آنها روبرو هستند. مدیریت ریسک مجموعه‌ای از رویه‌هایی است که ریسک‌ها و هزینه‌های کسب و کار را به حداقل می‌رساند. وظیفه دپارتمان مدیریت ریسک سازمان‌ها این است که منابع بالقوه مشکلات را شناسایی کرده، آنها را آنالیز کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت انجام دهد. مدیریت ریسک یک بخش جدایی‌ناپذیر از هر سازمان و بنگاه اقتصادی است زیرا بدون آن، سازمان‌ها نمی‌تواند اهداف آتی خود را تعیین کنند.
توانایی مدیریت ریسک به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در آینده تصمیمات مربوط به کسب و کار را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند. آگاهی از ریسک‌های بالقوه، گزینه‌های متنوعی را در مورد نحوه برخورد با مشکلات بالقوه به سازمان‌ها می‌دهد. در حقیقت، ریسک‌ها همیشه وجود دارند و ریسک واقعی در کسب و کار این است که ندانیم کدام ریسک‌ها ارزش پذیرش را دارند. به دلیل شرایط محیطی مانند شرایط اقتصادی یا سیاسی، محیط کسب و کار بسیاری از سازمان‌ها پویا می‌باشد. این امر اهمیت مدیریت ریسک در کسب و کار را مشخص می‌کند. برای ماندن در بازار، شرکت‌ها باید قرار گرفتن در معرض ریسک را به صورتی پویا مدیریت کنند.

سازمان‌ها می‌توانند در معرض ریسک‌هایی مانند؛ ریسک اقتصادی، ریسک انطباق، ریسک امنیت و کلاهبرداری، ریسک مالی، ریسک شهرت و اعتبار، ریسک عملیاتی و ریسک رقابت (یا راحتی) قرار بگیرند. ما به شما کمک می‌کنیم تا یک چارچوب مدیریت ریسک مناسب را در سازمان خود طراحی و پیاده‌سازی کنید.