مدل سازی پیامد

مدل سازی پیامد

آتش‌سوزی، انفجار و انتشار مواد سمی برای بسیاری از صنایع ریسک‌های اصلی محسوب می‌شوند که باید جدی گرفته شوند. علاوه بر دانش گسترده در مورد مدل‌سازی ریسک، کارشناسان FPA ارزیابی پیامدهای قطعی آتش‌سوزی، انفجار و انتشار گاز را ارائه می‌دهند. ما از ابزارهایی مانند DNV-GL PHAST ، SAFETI ، ALOHA و RIB استفاده می‌کنیم. ما محدودیت‌های ابزارهایی که استفاده می‌کنیم را درک می‌کنیم و کاملاً به آن آگاه هستیم. بنابراین، اگر ابزار کافی نیست، ما راه ‌حل‌های جایگزین را به شما ارائه می‌دهیم. نیازهای خاص شما به بهترین شکل ممکن برآورده خواهد شد.