مدیریت ریسک در صنعت نفت و گاز

مدیریت ریسک در صنعت نفت و گاز

صنعت نفت و گاز یک صنعت ناپایدار است که همواره با ریسک‌های متعددی همراه بوده است. شرکت‌های نفت و گاز در فرآیند فعالیت‌های خود با ریسک‌های مختلفی روبرو هستند. این ریسک‌ها عدم قطعیت‎های متفاوتی به همراه دارند. این ریسک‌ها در همه حوزه‌های کسب و کار گسترش یافته و از ایمنی کارگران گرفته تا نگرانی‌های زیست محیطی را شامل می‌شوند. در این صنعت، بیشتر ریسک‌ها هزینه‌های بالایی به همراه دارند. به همین دلیل است که مدیریت ریسک در حال تبدیل شدن به یک بخش جدایی‌ناپذیر از شمار زیادی از شرکت‌های نفت و گاز می‌باشد. از آنجایی که صنعت نفت و گاز بخش مهمی از صنعت کشور ما را تشکیل می‌دهد، قرار گرفتن این صنعت در معرض ریسک می‌تواند منجر به قرار گرفتن کل کشور در معرض ریسک شود. بیشتر شرایط عملیاتی، مواد شیمیایی و محصولات مرتبط با تولید نفت و گاز تهدیدات جدی ایمنی و سلامتی را برای کارگران به همراه دارند و کارکنان به صورت گسترده‌ای در معرض ریسک هستند. وقوع حوادث در چنین صنایعی باعث آسیب رسیدن به منابع از جمله؛ نیروی کار، ماشین آلات، منابع طبیعی، مواد اولیه، تجهیزات، فرآیند تولید و در نتیجه از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه سازمانی و ملی خواهد شد. به همین دلیل است که مدیریت ایمنی و بهداشت در فعالیت‌های صنعت نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است. همچنین ضروری است که این شرکت‌ها در مدیریت ریسک‌ها از نظر عوامل محیطی ایمنی و سلامتی پیشرفته باشند.

به منظور محافظت از سازمان در برابر قرار گرفتن در معرض ریسک‌ها و تهدیدها به صورتی اثربخش، درک قرار گرفتن در معرض ریسک و داشتن یک رویکرد مدیریت پیشگیرانه فعال برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن اثرات بالقوه ناشی از ریسک بسیار حائز اهمیت است.