معدن

معدن

صنعت معدن یک صنعت مستعد ریسک است که همواره با ریسک‌های متعددی همراه بوده است. صنعت معدن در فرآیند عملیات خود با ریسک‌های مختلفی روبرو می‌شود.
قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و آسیب دیدن ریه‌ها، انفجار، فرو ریختن معدن، خطرات الکتریکی مانند برق گرفتگی، برخورد با تجهیزات، آتش‌سوزی، سر و صدا و آسیب به شنوایی، مواد رادیواکتیو و آسیب‌هایی که در اثر بلند کردن اجسام سنگین ایجاد می‌شوند، از مهمترین نگرانی‌های ایمنی هستند که کلیه شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، در سطح عملیاتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
خوشبختانه، یک برنامه مدیریت ریسک به شرکت‌هایی که در حوزه معدن فعالیت دارند اجازه می‌دهد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آنها تحت کنترل است. همکاری اثربخش با کارشناسان مدیریت ریسک می‌تواند برای فعالیت‌های معدن بسیار مفید باشد.

قبل از شروع عملیات معدن، ضروری است که شرایط سیاسی را به طور کامل مورد بازنگری قرار دهید، زیرا مشکلات موجود در این حوزه می‌تواند عملیات را در هر مرحله از توسعه متوقف کند. ریسک زنجیره تآمین نیز یکی از ریسک‌های مهم در این صنعت است. تهدیدهای معمولی برای زنجیره‌های تأمین شامل دسترسی ضعیف به تجهیزات جایگزین در مناطق دور افتاده، موانع حمل و نقل و مشکل در دسترسی به کارگران واجد شرایط می‌باشد، بنابراین به منظور پایش دقیق سودآوری پروژه، بازنگری این ریسک‌ها بسیار حائز اهمیت است.
خوشبختانه با برنامه‌های مدیریتی ریسک اثربخش، اکثر کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت دارند، توانایی مقابله با این موضوع را دارند. برنامه‌ریزی‌های خوب این امکان را برای بسیاری از مدیران صنایع فراهم می‌کند تا ریسک‌های معدن را به صورتی اثربخش اداره کنند.