نیروگاه

نیروگاه

عملکرد صنعت انرژی برای زیرساخت‌های جهانی و زندگی روزمره بسیار حائز اهمیت است. این عملکرد می‌تواند شامل مزارع بادی، معادن و همچنین نیروگاه‌های هسته‌ای باشد. از آنجایی که یک وابستگی حیاتی به انرژی وجود دارد، تشخیص و مدیریت پیشگیرانه فعال ریسک‌ها کاملاً ضروری است و باید قبل از به وقوع آنها انجام شود. کاهش آسیب در صورت وقوع یک رخداد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
انواع نیروگاه‌ها:
• توربین بخار
• توربین گازی
• طرح‌های ترکیبی
• هسته‌ای
• هیدرو
اگر اقدامات احتیاطی مناسب انجام نشود، کارگران در معرض انواع خطرات نیروگاه قرار می‌گیرند. در کمال تعجب، بزرگترین نگرانی آسیب‌های مربوط به خطرات الکتریکی است. در حالی که تصور غلط رایج ممکن است این باشد که شوک الکتریکی بزرگترین نگرانی است، اما در واقع بیشتر صدمات الکتریکی در نیروگاه‌ها سوختگی‌های "قوس الکتریکی" است. آنها به دلیل جریان‌های عظیم ایجاد شده در نیروگاه‌ها بسیار خطرناک هستند.

برخی از شایع‌ترین خطرات نیروگاه‌ها شوک و سوختگی الکتریکی، آتش‌سوزی و انفجار دیگ بخار و تماس با مواد شیمیایی خطرناک است. حفظ ایمنی کارگران یک چالش دائمی محسوب می‌شود. یک اشتباه در نیروگاه می‌تواند به راحتی کشنده باشد.
بهترین اقدامی که می‌توانید برای ایمن نگه داشتن کارگران خود از خطرات نیروگاه انجام دهید، پیاده‌سازی سلسله مراتب کنترل‌هایی است که با هدف حصول اطمینان از ایمنی محل کار طراحی شده‌اند. این کنترل‌ها به ترتیب اثربخشی ذکر شده‌اند و باید اساس استراتژی ایمنی محل کار شما را تشکیل دهند.