وبینارها

وبینارها

ما میزبان وبینارهایی هستیم که به صورتی منظم برگزار می‌شوند. این وبینارها توسط مربیان متخصص برگزار می‌شوند و شرکت در برخی از آنها برای اعضا و غیر اعضا رایگان است. شما می‌توانید از طریق پلت فرم ما برای وبینارهای جدید ثبت نام کنید.