پروژه ها


 
Slide 1
پالایشگاه گاز
خانگیران
Slide 2
پالایشگاه گاز
بیدبلند
Slide 3
پالایشگاه گاز
ایلام
Slide 4
پالایشگاه گاز
مسجد سلیمان
Slide 5
میدان نفتی
سعادت آباد
Slide 6
میدان نفتی
آزادگان جنوبی
previous arrow
next arrow
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
previous arrow
next arrow