ارزیابی ریسک (Risk Assessment) و پاسخ به ریسک (Risk Response)

ارزیابی ریسک و پاسخ به ریسک

شناسایی ریسک یک رویکرد روشمند برای درک ریسک‌هایی است که ممکن است شما را از دستیابی کامل به اهداف کسب و کارتان باز دارد. بازنگری رسمی کلیه ریسک‌ها یک گام مهم در فرآیند مدیریت ریسک است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. ما می‌توانیم به شما در توسعه این توانمندی کمک کنیم. تیم مجرب ما می‌تواند با شما در این خصوص همکاری ذاشته باشد تا ریسک‌های احتمالی را که ممکن است بر کسب و کار شما و دستیابی به اهداف تأثیر بگذارد، کشف کند. ارزیابی ریسک فرآیند تعیین احتمال وقوع ریسک و عواقب آن در صورت وقوع است. با ترکیب این دو ارزیابی، می‌توانید میزان اثربخشی ریسک را ببینید و در خصوص اقداماتی که می‌توانید برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهید، تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنید. سپس می‌توان ریسک‌ها را دسته‌بندی کرد. پس از دسته بندی ریسک‌ها، شما می‌توانید به اولویت‌بندی نتایج ریسک بپردازید و تصمیمی در خصوص این که از کدام نتایج باید اجتناب کنید و یا کدام موارد را به حداقل برسانید، اتخاذ کنید. پاسخ به ریسک راهی برای توسعه برنامه‌هایی برای پیشگیری از ریسک است. پاسخ‌ها اقداماتی هستند که احتمال وقوع ریسک و یا پیامدهای آن را در صورت وقوع کاهش می‌دهند. ما می‌توانیم به شما در یافتن راه حل مناسب برای کسب و کار خود در هر مرحله از راه کمک کنیم. پیاده‌سازی کلیه روش‌های پاسخ به ریسک همیشه مقرون به صرفه نیست. با این حال، انتخاب، اولویت‌بندی و پیاده‌سازی مجموعه‌ای از مناسب‎‌ترین روش‌های پاسخ به ریسک بسیار حائز اهمیت است. بر اساس هزینه‌ها و مزایا، اثربخشی و سایر معیارهای مربوط به سازمان، گزینه‌های پاسخ به ریسک و یا ترکیبی از گزینه‌ها انتخاب می‌شوند. عواملی مانند ملاحظات قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرند. ما به مشتریان خود توصیه می‌کنیم که انعطاف پذیر بوده و در مورد پاسخ به ریسک با ذینفعان و همچنین متخصصان مشورت کنند. بسیاری از گزینه‌های پاسخ به ریسک باید از نظر ذینفعان و یا کسانی که در پیاده‌سازی دخیل هستند قابل قبول باشد، تا بتواند اثربخش و پایدار باشد.