مدیریت ریسک سازمانی چیست؟

کمیته-ریسک
کمیته ریسک چیست؟ ، الزام یا یک نیاز؟
جولای 17, 2023

مدیریت ریسک سازمانی چیست؟

مدیریت ریسک سازمانی چیست؟

مدیریت ریسک در خصوص نحوه مدیریت و درک محیط ریسک در سازمان و همچنین اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از کنترل ریسک‌ها در سطوح قابل قبول می‌باشد. سازمان‌ها باید به منظور کمک به دستیابی به اهداف استراتژیک، مدیریت ریسک را در تصمیم‌گیری، فرهنگ سازمانی و فرآیندها نهادینه کنند. این راهنما به سازمان‌ها در پذیرش استاندارد بین‌المللی ISO31000:2018 در فضای سازمانی کمک می‌کند.


هدف از مدیریت ریسک

استاندارد بین‌المللی ایزو، هدف مدیریت ریسک را خلق و حفظ ارزش تعریف می‌کند. مدیریت ریسک، عملکرد را بهبود می‌بخشد، نوآوری را ترویج می‌کند و از دستیابی به اهداف سازمان حمایت می‌کند. این ارزش خلق شده است و حفاظت از آن در تمام مراحل مدیریت سازمانی رخ می‌دهد و از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • توسعه خط‌ مشی و تصمیم‌گیری؛

 • تعیین، دستیابی و ارائه اهداف؛

 • سازگاری با تغییر؛

 • شناسایی فرصت‌ها و نوآوری‌ها؛

 • بازنگری و بهبود عملکرد

  کلیه فعالیت‌های مدیریت ریسک باید در تمام مراحل مدیریت و فعالیت‌های سازمان به شیوه‌ای ساختاریافته و شخصی‌سازی شده، تعبیه شود. رویکردهای مدیریت ریسک باید شامل تمام اطلاعات موجود برای ذینفعان سازمان باشد و نسبت به تغییر محیط عملیاتی و اطلاعات، پویا و پاسخگو باشد. همچنین مدیریت ریسک اثربخش باید به دنبال استفاده از منابع انسانی، فناوری و سایر منابع موجود جهت بهبود مستمر یا استفاده از فرصت‌ها باشد.

  اجزای مدیریت ریسک

  به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک در فضای سازمان اجزای مقابل را می‌توان در نظر گرفت:

  توسعه فرهنگ ریسک مثبت

  فرهنگ ریسک، سیستمی از ارزش‌ها و رفتارهای مشترک است که تصمیم‌گیری مدیریت و کارکنان را هدایت می‌کند و نشان دهنده تأثیر فرهنگ سازمانی بر نحوه مدیریت ریسک است. فرهنگ ریسک اثربخش، فرهنگی است که به طور فعال کارکنان را قادر می‌سازد و به آن‌ها پاداش می‌دهد تا تصمیمات ریسک را به صورتی آگاهانه اتخاذ نمایند. در این راستا آموزش و ارتقای دانش ریسک می‌تواند به توسعه یک فرهنگ مشترک مبتنی بر ریسک در سازمان کمک نماید. اقدامات مدیریتی زیر با حصول اطمینان از موارد ذکر شده، از توسعه و پیاده‌سازی مدیریت ریسک در سازمان پشتیبانی می‌کنند:
  • تعهد به مدیریت‌ریسک به صورتی اثربخش از سطوح بالای سازمان اطلاع‌رسانی ‌شود؛

  • ساختار عملیاتی سازمان، مدیریت ریسک اثربخش را تسهیل ‌کند؛

  • نیاز به یکپارچه سازی مدیریت ریسک در تمامی جنبه‌های سازمان تقویت ‌شود

   رویکرد هدفمندانه تغییر فرهنگ ریسک

   یک رویکرد هدفمند و ساختاریافته برای تغییر فرهنگ باید در موارد زیر بکار گرفته شود:
   • شناسایی وضعیت فعلی فرهنگ ریسک؛

   • آموزش و تربیت متخصصین ریسک

   • تعیین سطح فرهنگ ریسک قابل قبول در واحد سازمان؛

   • توسعه استراتژی‌هایی با تمرکز بر دستیابی به سطح مورد نظر؛

   • نظارت و بازنگری استراتژی

    (بر اساس iso9001)

    دیدگاه ها بسته شده است