مطالعات ریسک شکست ماشین آلات

مطالعات ریسک شکست ماشین آلات

صنایع سنگین و همچنین مشاغلی که مصرف انرژی بالایی دارند، برای ادامه حیات و رشد در بازار امروز به فعالیت دائمی ماشین‌آلات خود متکی هستند. شکست ماشین آلات حیاتی و تجهیزات کارخانه‌ای می‌تواند منجر به خسارات مالی قابل توجهی شود که به نوبه خود می‌تواند موقعیت تجاری یک شرکت را به خطر بیندازد.
این خدمات مهندسی شامل بازرسی برای حصول اطمینان از ایمنی کارخانه‌ها و ماشین آلات می‌باشد. با این حال، ارزیابی‌های سنتی مربوط به ریسک آتش‌سوزی و اموال ممکن است برای پیشبینی و آمادگی در برابر خسارات فاجعه‌بار ناشی از شکست ماشین‌آلات کافی نباشد. بنابراین انجام یک ارزیابی دقیق و صحیح از ریسک شکست، خسارات تبعی بالقوه و توقفی که در اثر آن در کسب و کار ایجاد می‌شود، ضروری است.

دامنه مشارکت ما می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

شناسایی تجهیزات حیاتی و وابستگی آن‌ها به یکدیگر •
ارزیابی برنامه‌های نظارت بر شرایط و اثربخشی و کفایت آن‌ها •
ارزشیابی رویه‌های بازرسی و نگهداری به کار رفته شده •
بازنگری عوامل عملیاتی و انسانی که می‌توانند بر طول عمر ماشین‌ها تأثیر بگذارند •
بازرسی، بازنگری و ارزیابی سیاست‌های مدیریت قطعات یدکی •
ارزشیابی برنامه‌های بالقوه و اثربخشی آن‌ها •
آنالیز خسارت بالقوه برای شکست ماشین‌آلات و پیامد بالقوه اختلال در کار •
آنالیز فرسودگی برای ارزیابی احتمال شکست ماشین آلات حیاتی